Ancora sperantei online dating est 2011 dating sites

Posted by / 16-Sep-2017 16:52

Ancora sperantei online dating

Există puţină sau nici o diferenţă între stilul său de viaţă şi a celor care nu pretind că sunt creştini.El niciodată nu a înţeles, probabil că niciodată nu i s-a spus, diferenţa dintre a fi un creştin formal şi a fi un creştin biblic.Este Dumnezeul relativ în locul Dumnezeului absolut.

Galateni 5:9 ne explică de ce adoptarea acestor valori constituie o problemă: „ Aşa că atunci când încercăm să avem ce este mai bun din ambele lumi, schimbăm adevărul lui Dumnezeu în minciună şi slava lui Dumnezeu pe idoli, facem ceea ce este drept în ochii noştri, suntem absorbiţi în lumea seculară şi adorăm creaturile în locul Creatorului. Este tendinţa de a fi superficial în înţelegerea lui Dumnezeu, dorind ca acesta să se asemene mai mult cu un bunic, care nu ne deranjează şi care ne permite să mergem pe drumurile noastre.Această obiectivitate îl va ancora de adevăr; îi va da limpezimea gândirii că trebuie să fie un creştin biblic.Omul care priveşte spre dumneavoastră din oglindă, este un creştin cultural sau un creştin biblic?A fi creştin cultural astăzi, este ca şi cum întreaga sticlă de colorant ar fi vărsată în paharul cu apă curată.Omul care se priveşte pe el însuşi în oglindă, niciodată nu se va schimba până când el va fi dispus să se vadă pe sine însuşi aşa cum este cu adevărat şi să se angajeze să-l cunoască pe Dumnezeu aşa cum este El.

ancora sperantei online dating-14ancora sperantei online dating-53ancora sperantei online dating-11

Pilda semănătorului scoate în evidenţă patru clase de ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Creştinii de tip „C” se referă la acei cu o credinţă contrafăcută.